28/09/2014 naqupanu

Ajatuksia arvoista ja arvojohtamisesta

Naqu Oy selvitti touko-elokuussa 2014 Helsingin pörssissä listattujen (NASDAQ OMX Helsinki- ja First North –lista) yritysten toimintaa ohjaavat arvot. Selvityksemme tulos oli, ainakin meidän mielestämme, surullista luettavaa.
Valtaosalta yrityksistä löytyi julkilausutut arvot (104/129), mutta arvot olivat toinen toistaan latteampia itsestäänselvyyksiä (selvityksestä tarkemmin täällä)

Selvityksemme mukaan keskiarvoisen suomalaisen pörssiyrityksen arvot ovat:

  • Vastuullisuus
  • Luotettavuus
  • Tuloksellisuus
  • Asiakaskeskeisyys

Käsi ylös koetko yllä olevat arvot innostaviksi? Ainakaan me emme koe. Vastaavasti, jos mietimme miksi yritykset ovat olemassa, niin moniko yllä esitetyistä arvoista tuo jotakin uutta ja merkityksellistä kulmaa tekemiseen tai johtamiseen? Yritykset ovat pääsääntöisesti olemassa tuottaakseen voittoa. Ja voidakseen toimia tuloksellisesti tulee yrityksen olla asiakasorientoitunut ja voidakseen pitää asiakkaansa, kumppaninsa ja työntekijänsä, täytyy sen toimia luotettavasti ja vastuullisesti. Miksi siis kirjata nämä itsestäänselvyydet vielä arvoiksi?  Jos nämä seikat eivät ole yrityksessäsi itsestäänselvyyksiä, on yritykselläsi kertaluokkaa suurempia ongelmia kuin vain hengettömät arvot.

Toisaalta, jos kuitenkin haluat näitä itsestäänselvyyksiä arvoinasi pitää (etteivät vain ne työntekijät unohtaisi miksi tätä työtä oikein tehdään), suosittelemme, että muotoilet arvosi siten, että ne kertovat jotain organisaatiosi persoonallisuudesta sekä kulttuurista ja kytkeytyvät työntekijöihisi tunnetasolla. Luottamusteemasta hyvänä ja yksinkertaisena esimerkkinä muotoillusta arvosta toimii Marimekon Rehtiyttä kaikkia ja kaikkea kohtaan –arvo. Kyseisen arvon klangi ja sen luomat konnotaatiot ovat aivan jotain toista kuin UPM Kymmenen Luota ja ole luotettava tai Viking Linen Lojaalisuus. Oivaltavia yksittäisiä ja muista yrityksistä differoivia arvoja löytyy valitettavan harvalta organisaatiolta, tällaisista esimerkkeinä toimikoot esimerkiksi Oral Hammaslääkärien Hymyn paikka tai Glastonin Rakkaudesta lasiin.

Pahempaa kuin se, että yrityksellä ei ole arvoja on se, että sillä on julkilausutut arvot, jotka eivät elä arjessa. Älä siis määritä yrityksellesi arvoja ja järjestä arvotyöpajoja, jos et ajatellut oikeasti johtaa organisaatiotasi arvojen avulla. Arvoprosessi, joka on tehty vain sen takia, että sellainen pitää tehdä, kääntyy aina itseään vastaan. Älä anna aikaisempien kokemustesi estää arvojen määrittelyä omassa yrityksessäsi. Se, että edellisissä työpaikoissasi arvot olivat vain sloganeita powerpointissa ei määritä sitä, miten arvot elävät SINUN johtamassasi yrityksessä. Sinä voit johtajana päättää ovatko arvot totta sinun yrityksessä vai eivät.

Yrityksen arvojen tehtävänä on kertoa miten toimimalla yritys uskoo toteuttavansa olemassaolonsa tarkoitusta ja pääsevänsä asettamiinsa tavoitteisiin. Jos tavoitteena on tehdä hyvää tulosta ja arvoksi on määritetty esimerkiksi Tuloshakuisuus, kuten Stockmannilla, luodaan tyhjänpäiväinen kehäpäätelmä: jos haluamme olla tuloksellisia olkaamme tuloshakuisia. Yeah, right! Tämä on sama asia kuin se, että alakoulun arvona olisi lukutaito.

Arvojohtaminen on kivaa kun kaikki menee hyvin. On helppoa palkita, kun joku toimii toistuvasti arvojen mukaisesti, mutta entäpä silloin jos henkilön toiminta on arvojen vastaista? Jos oletetaan vaikkapa, että yrityksen arvona on Yhteistyö. Olisitko valmis antamaan varoituksen tai jopa irtisanomaan tuloksilla mitattuna parhaan myyjäsi, jos hänen menestyksensä perustuisi toistuvasti yksilösuoritukseen, liidien piilotteluun ja kyynärpäätaktiikan käyttöön? Jos et, älä vaivaudu arvoprosessiin. Arvojohtamisessa et voi tehdä kompromisseja, sillä aito arvojohtaminen on binääristä, nollia tai ykkösiä ei mitään siltä väliltä.

Arvojen tulee olla selkeästi määritettyjä ja organisaation on varmistettava, että kaikilla sen jäsenillä on jaettu ymmärrys niiden merkityksestä. Oikein määritettynä arvot kertovat minkälaisia henkilöitä yritykseen palkataan sekä keitä yrityksessä palkitaan, ylennetään ja irtisanotaan. Arvot, joita kukaan ei muista ovat arvottomia. Arvoja ei tarvitse muistaa sanalta sanaan oikein, kunhan muistaa niiden hengen.

On syytä muistaa, että arvot eivät ohjaa bisnestä, vaan ihmisiä bisneksessä. Siksi arvot tulee kirjoittaa ihmisille, ei organisaatiolle eikä kasvottomille sidosryhmille. Kuten jo aikaisemmin totesin arvojen tulee kytkeytyä työntekijöihin tunnetasolla, siihen aivojen osaan jossa ei ole kieltä ja jossa päätökset tehdään (limbinen järjestelmä). Vain tällöin arvot seuraavat mukana työntekijän arjessa jaohjaavat oikeasti päätöksentekoa.

Käytä tässä kohtaa hetki aikaa miettiäksesi, miten viestitte yrityksesi arvoista ulospäin? Tämä on oleellista siksi, että voit miettiä saatteko yrityksenne arvomaailman jakavat talentit hakemaan teille töihin. Entä miten rekrytointiprosessissanne selvitetään työnhakijan ja yrityksen arvojen yhteneväisyys?

Useat tutkimukset osoittavat, että työelämään vyöryvät nuoret sukupolvet kiinnittävät aikaisempia sukupolvia enemmän huomiota sekä yrityksen missioon sekä arvoihin. Myös tuore tutkimus (Happiness at Work 9/2014) kertoo, että sellaisten yritysten työntekijät joiden arvot ovat vahvasti läsnä yrityksen arjessa ovat lähes kolme kertaa onnellisempia kuin sellaisten yritysten työntekijät, joiden arvot ovat yrityksen arjessa läsnä huonosti tai eivät lainkaan. Onnelliset ihmiset ovat vastaavasti tutkimusten mukaan tuottavampia, innovatiivisempia, sitoutuneempia ja sairastavat vähemmän. Onko sinulla varaa olla ajattelematta tätä ja olemaan toimimatta?

Mitä jos saisit pörssiuskottavat arvot minuutissa ja ilmaiseksi? Kannattaisiko se? Tsekkaa 1.10. avautuva arvomme.fi -palvelumme, niin tiedät.