15/09/2014 naqupanu

Ne työelämän merkitykselliset asiat

Mitkä asiat ovat sinulle työelämässä merkityksellisiä? Aika vaikea kysymys, etenkin jos vastausten määrää rajoitetaan äärettömästä hieman hallittavampaan. Vaikeudestaan huolimatta tämä kysymys kannatta esittää itselleen säännöllisesti. Vain tuota kysymystä vastaan voi oikeasti peilata työssään viihtymistä ja siitä innostumista.

Itse mietin minulle työssäni merkityksellisiä asioita säännöllisesti, eli mitä, miksi ja miten haluan työtäni tehdä. Kirjaan kuukausittain viisi minulle (työssäni) merkityksellisintä asiaa paperille ja arvioin kuinka hyvin ne sillä hetkellä toteutuvat. Jos jokin minulle merkityksellinen asia toteutuu hyvin, arvioin syitä (1-3 kpl) mistä tilanne johtuu ja miten sitä voi parhaiten ylläpitää. Vastaavasti jos joku minulle merkityksellinen asia ei toteudu, mietin miksi ei ja mitä asialle voisin tehdä (1-3 kpl kehitysehdotuksia). Koska kaikkea maailmassa ei voi samanaikaisesti tehdä, tämä toimintamalli helpottaa oikeiden asioiden tekemistä huomattavasti.

Sen voin luvata, että näiden asioiden pitäminen säännöllisesti fokuksessa nostaa työn iloa ja tuottavuutta.

Minulle on ollut palkitsevaa nähdä, kuinka systemaattisen työn seurauksena asiat omassa tekemisessäni kehittyvät. Toki on masentavaa nähdä, että epätoivottu tilanne ei aina ajan kuluessa muutu paremmaksi. Tällaisessa tilanteessa toimintamallini mahdollistaa itseni tilivelvollistamisen: Olenko oikeasti yrittänyt muuttaa asioita vai vain toivonut niiden muuttuvan?

Minä kirjaan itselleni merkityksellisten asioiden ylläpito- ja korjaustoimenpiteet ylös, koska tutkimusten mukaan pelkästään kirjaamalla tavoitteet paperille, nostetaan niiden toteutumisen todennäköisyyttä 30-42 prosenttia. Tutkimukset osoittavat myös, että kertomalla tavoitteesi sinulle merkitykselliselle henkilölle, nostat niiden toteutumisen todennäköisyyttä 70 prosentilla. Siksi vaimoni Maija tietää, että olen aikaisemmasta elämäntilanteestani oppineena, päättänyt olla tappamatta itseäni työllä.

On mielenkiintoista seurata miten kokemukset ja tuntemukset itsellään ajassa muuttuvat. Viime syksynä kun aloittelin yrittäjänä listani oli hieman erilainen, kuin se on tänä päivänä. Prioriteetit vaihtelevat ajan saatossa ja siksi myös tekemisen on muututtava mukana. Pysähtymättä välillä näin ei välttämättä käy.

Omien merkityksellisyysanalyysieni innostamana päätin ruveta selvittämään suomalaiselle työväestölle merkityksellisiä asioita. Tähän selvitystyöhön tarvitsen apuasi. Olen luonut pienimuotoisen kyselyn osoitteessa www.siqni.fi johon toivon sinun vastaavan syyskuun loppuun mennessä. Jos olet jo vastannut kiitän sinua siitä nöyrästi.

Toivon, että jaat linkkiä omissa kanavissasi ja organisaatiossasi. Näin tekemällä autat minua ymmärtämään, mitkä seikat ovat merkityksellisiä ja vähemmän merkityksellisiä asioita suomalaiselle työvoimalle. Tutkimus saattaa kehittyä johtamisen työkaluksi, kirjan luvuksi tai sekä että. Mene ja tiedä. Ainakin tästä tutkimuksen osasta julkaistaan blogi tällä sivustolla.

Oliko johtamistyökalun ja kirjan mainitseminen tässä kirjoituksessa ääneen sanottu lupaus? Riippuu paljolti siitä mitkä asiat koen lokakuussa työssäni merkityksellisiksi. ;)

Jos haluat saada käyttämäni M5A4-kaavakkeen eli viiden merkityksellisen asian A4:n omaan käyttöösi niin laita minulle viestiä. Jaan sen kanssasi ilomielin.