28/09/2014 naqupanu

Surullisia uutisia arvorintamalta – Naqu Oy:n arvoselvitys

Naqu Oy:n arvoselvitystä tehtäessä (touko-elokuu 2014) Helsingin pörssissä NASDAQ OMX Helsinki-listalla oli 125 yritystä ja First North Helsinki –listalla neljä yritystä. Näistä yrityksistä 80:llä prosentilla oli selvityksemme mukaan määritellyt ja julkilausutut arvot. Etsimme arvoja ensiksi yritysten www-sivuilta ja vuosikertomuksesta ja jos emme löytäneet arvoja näistä kanavista, lähestyimme yritystä yhteydenottolomakkeiden, suorien sähköpostien ja sosiaalisen median kautta. Osa organisaatioista ei vastannut yhteydenottopyyntöihimme, joten tällaisten yritysten osalta (esim. Outokumpu Oyj tai Takoma Oyj) oletamme, että niillä ei ole arvoja.

Suomalaisilla pörssiyrityksillä on keskimäärin neljä arvoa.

Suomalaisilla pörssiyrityksillä on keskimäärin neljä arvoa. Kahdeksalta pörssiyritykseltä löytyy peräti kuusi arvoa, mutta ei yhdeltäkään sitä enempää. Cargotec on ainoa suomalainen pörssiyritys jolla on vain yksi arvo: menestyksen palo. Tuon arvon lisäksi Cargotec on määrittänyt nipun toivottuja työntekijöiden toimintatapoja (ei mennä tuohon määrittelyyn sen tarkemmin).

Yleisin eksaktisti samalla tavalla kirjoitettu arvo suomalaisten pörssiyritysten keskuudessa on Vastuullisuus. Tämä arvo löytyy peräti 15:ltä pörssiyritykseltä (12 %). Neljällä organisaatiolla arvo oli kirjoitettu muotoon Vastuullinen ja monella muulla yrityksellä hieman runsassanaisemmin, kuten esimerkiksi Rautaruukilla muodossa Kannamme vastuumme tai Huhtamäellä Vaalimme ympäröivää maailmaamme.  Kaiken kaikkiaan 38:lla yrityksellä on jollain tavalla vastuullisuuteen liittyvä arvo, eli lähes joka kolmannella pörssiyrityksistä.

Toiseksi yleisin yksittäinen arvo on Luotettavuus (kyllä juuri ko. muodossa), joka löytyy yhdeksältä yritykseltä ja kolmanneksi yleisin on Tuloksellisuus kahdeksalla maininnalla. Asiakaskeskeisyys -arvo löytyy seitsemältä ja Asiakaslähtöisyys vastaavasti kuudelta organisaatiolta

Tulkitsimme saatavilla olevan informaation avulla, mitä yritykset arvoillaan tarkoittivat ja teemoitimme arvot 14 teemaan: asiakas, asiantuntijuus, avoimuus, innovatiivisuus, kehittyminen, kunnioitus, laatu, luottamus ja rehellisyys, paikallisuus, tehokkuus, tuloksellisuus, vastuullisuus, yhteistyö sekä yrittäjyys.

Teemoista yleisimmin esiintyvä oli yhteistyö, joka löytyy 33 % organisaatioista.

Teemoista yleisimmin esiintyvä oli yhteistyö, joka löytyy 33 % organisaatioista (43 kpl). Myös asiakas sekä luottamus & rehellisyys –teema löytyi joka kolmannelta organisaatiolta (42 kpl). Tuloksellisuuden teemaan liittyvä arvo löytyi 31:ltä prosentilta organisaatioista (40 kpl). Paikallisuus-teemaan liittyvä arvo löytyi sen sijaan vain neljältä yritykseltä. Koska paikallisuus teemaan liittyvät arvot, kuten Honkarakenteen Juuristaan ylpeä tai Keskisuomalaisen Läheisyys eivät olleet helposti laitettavissa minkään muun teeman alle, annoimme ko. teeman jäädä yhdeksi 14:stä teemasta.

Teemoituksessa käytettiin jonkin verran lempeää väkivaltaa, mutta valtaosa arvoista loksahti teemoihin helposti. Haasteita oli esimerkiksi arvossa Intohimo toisella yrityksellä se tarkoitti selkeästi tehokkuutta (esim. Suominen) ja toisella asiantuntijuutta (Comptel). Teemoituksen teimme me, eivät yritykset itse.

Selvityksen tuloksena loimme 1.10.2014 avautuvan arvomme.fi -palvelun, jonka avulla mikä tahansa yritys voi luoda itselleen pörssiuskottavat arvot ja tulostaa itselleen arvotaulun aivan ilmaiseksi. Uskomatonta, eikö?  Vieraille palvelussa: www.arvomme.fi

Lue myös ajatuksiamme arvojohtamisen tärkeydestä täältä.