02/12/2014 naqupanu

Totuus johtamisesta

Ei. Otsikko ei ole minun keksimäni. Ja ei, en voi ottaa kunniaa mistään tässä tekstissä kirjoitetusta asiasta. Itse asiassa koko kirjoitus on lähes suora käännös James M. Kouzesin ja Barry Z. Posnerin kirjasta The Truth About Leadership.

Tiedätkö tunteen kun luet kirjaa ja jokainen kirjaan kirjoitettu lause uppoaa sinuun? Olet samanaikaisesti onnesi kukkuloilla uusista (ja/tai vahvistuneista) ideoista ja silmittömän kateellinen kirjoittajien ajatuksen kirkkaudesta. Minulle tämä kirja oli sellainen, rakastin ja kadehdin sitä. Olen pitkään haaveillut kirjan kirjoittamisesta, mutta luettuani kyseisen kirjan päätin haudata haaveeni jälleen kerran pöytälaatikkoni kaukaisimpaan nurkkaan. Kirjoitan kirjan vasta, kun pääsen edes puoleenväliin herrojen Kouzes ja Posner ajattelun tasosta.

Okei. Kouzesin ja Posnerin kirja rakentuu kymmenen johtamisen totuuden (Truths About Leadership) ympärille. Seuraavaksi haluan esitellä nuo johtamisen totuudet, kuten kirjailijat ovat ne kirjansa johdannossa esitelleet. Pahoittelut käännöskukkasista, haluan mennä niin lähellä alkuperäistä tekstiä kuin vain voin.

Johtamistotuus #1 Sinulla on merkitystä 
– You Make a Difference
Tämä on kaikkein tärkein johtamisen totuuksista. Ennen kuin voit johtaa ketään, sinun tulee uskoa siihen, että sinulla ja toiminnallasi voi olla positiivinen vaikutus toisiin. Johtajana ensimmäinen tehtäväsi on uskoa ja luottaa itseesi. Johtajuus alkaa siitä, että sinä uskot voivasi vaikuttaa.

Johtamistotuus #2 Uskottavuus on johtajuuden perusta
– Credibility Is the Foundation of Leadership
Sinun on uskottava itseesi, mutta myös muiden täytyy uskoa sinuun. Johtajan tulee olla sanoissaan, teoissaan ja osaamisessaan uskottava. Jos ihmiset eivät usko sinuun, he eivät koskaan seuraa sinua, ainakaan vapaaehtoisesti.

Johtamistotuus #3 Arvot edistävät sitoutumista
– Values Drive Commitment
Ihmiset haluavat tietää mihin uskot ja mitä edustat, joten näytä heille avoimesti mitä arvostat. Jotta voisit johtajana yhdistää ihmisten henkilökohtaiset arvomaailmat yrityksen vaatimusten kanssa, tulee sinun myös tietää mitkä asiat ovat henkilökunnallesi tärkeitä, eli mitä he oikeasti arvostavat.

Johtamistotuus #4 Pidä huomiosi tulevaisuudessa
– Focusing on the Future Sets Leaders Apart
Kyky ajatella ja artikuloida innostavia tulevaisuuden mahdollisuuksia on johtajan keskeisiä ominaisuuksia. Johtajan on osattava ja haluttava katsoa asioita pitkälle tulevaisuuteen. Johtajana sinun on osattava oppia menneistä ja analysoitava jatkuvasti ympäristöä, voidaksesi ottaa kantaa siihen mihin markkina ja maailma on menossa.

Johtamistotuus #5 Et voi tehdä sitä yksin
– You Can’t Do It Alone
Yksikään johtaja ei ole koskaan saanut mitään merkittävää aikaiseksi ilman toisten ihmisten osaamista ja tukea. Johtajuus on joukkuelaji ja sinun tulee sitouttaa muut tarinaan ja tehtäväsi tarkoitukseen. Johtajan ja hänen ihmistensä välinen suhde vahvistuu, vain jos johtaja haluaa ensisijaisesti hyvää muille, ei itselleen.

Johtamistotuus #6 Luottamus rulettaa
– Trust Rules
Jos et voi onnistua yksin, niin mikä on paras tapa tukeutua toisiin? Luottamalla. Luottamus on sosiaalinen liima, joka pitää yksilöt ja ryhmät yhdessä. Se kuinka paljon toiset luottavat sinuun, määrittää vaikutusvaltasi. Johtajana sinun on ansaittava ihmistesi luottamus ja tämä onnistuu vai osoittamalla luottavasi heihin. Sitä saa, miten toimii.

Johtamistotuus #7 Haaste on menestyksen tulikoe
– Challenge Is the Crucible for Greatness
Esimerkilliset johtaja, siis sellaiset joita ihmiset haluavat seurata, ovat tunnettuja status quon haastamisesta ja muuttamisesta. Menestys seuraa harvoin siitä, että asioidentila pidetään ennallaan. Muutos edellyttää aina haastamista, joka aiheuttaa haasteita. Se miten kohtaat haasteet testaa sinut johtajana. Haasteet tuovat sinut naamakkain sitoutumisesi, päättäväisyytesi ja arvojesi kanssa. Tapasi kohdata haasteet paljastaa todellisen suhteesi ajamaasi muutokseen. Se paljastaa sinut johtajana.

Johtamistotuus #8 Joko johdat esimerkillä tai et johda ollenkaan
– You Either Lead by Example or You Don’t Lead at All
Johtajien on aina pidettävä lupauksensa ja toimittava vaatimiensa arvojen ja toimien roolimallina. Johtajana sinun täytyy toimia ensimmäisenä. Et voi vaatia muilta asioita, joita et ole itse valmis tekemään. Ennen kaikkea sinun on myönnettävä virheesi ja oltava halukas oppimaan niistä.

Johtamistotuus #9 Parhaat johtajat ovat parhaita oppijoita
– The Best Leaders are the Best Learners
Sinun tulee uskoa, että sinä (ja muut) voit/voivat oppia johtamaan ja että sinä voit olla parempi johtaja huomenna kuin olet tänään. Johtajien tulee olla fanaattisia jatkuvan kehittymisen suhteen ja siksi kyky oppia on keskeinen johtajan ominaispiirre. Oppiminen edellyttää aina aikaa ja huomiota, harjoittelua ja palautetta sekä hyvää valmennusta (coaching). Se edellyttää myös uskallusta ja halua pyytää tukea.

Johtamistotuus #10 Johtaminen on sydämenasia
– Leadership Is an Affair of the Heart
Kymmenes johtamistotuus voisi aivan hyvin olla myös se ensimmäinen. Johtajan tulee rakastaa ihmisiään, organisaatiotaan, asiakkaitaan sekä missiota jota hän on toteuttamassa. Johtajan tehtävänä on saada muut tuntemaan itsensä tärkeiksi ja parhaiten se onnistuu osoittamalla kiitollisuutta. Menestys on niin työlästä, että rakastamatta sitä mitä tekee, ei menestyksen vaatimaa työmäärää jaksaisi koskaan tehdä. Ne johtajat jotka uskaltavat rakastaa, antavat itsestään enemmän ja siksi he myös usein saavat enemmän.

Ei niistä kaikista ihan suoria käännöksiä tullutkaan, mutta lähes. En halua tässä kohtaa uppoutua sen enempää keskusteluun johtajan ja alaisten roolista nykyaikaisissa organisaatioissa. Uskon edelleen vahvasti johtajuuteen, etenkin sellaiseen joka on ansaittua, en sellaiseen joka on annettua. Edellä kirjatuilla ominaisuuksilla varustettu johtaja ansaitsee paikkansa ja seuraajansa. Lue kirja. Jos et tätä niin edes joku toinen. 😉

Kirjan löydät esim. Amazonista (jossa voit lukea myös kirjan johdannon alkukielellä).

Ps. Jos etsit itsellesi coachia johtamisen kehittämiseen, kanttaa jutella Naqu-Panun kanssa.

Comment (1)

Tätä sivua ei ole mahdollista kommentoida.